Quellenverzeichnis

Abk. Titel Hrsg. Ort Jahr
VostokovSud'ba Sud'ba ... Vostokov, A.
VUR Vossoedinenie Ukrainy s Rossiej. Dokumenty i materialy v trech tomach Gudzenko, Pantelejmon Petrovič Moskva 1954
WimmerWojskoSkarb Wojsko i skarb Rzeczypospolitej u schyłku XVI i w pierwszej połowie XVII wieku Wimmer, Jan Warszawa 1968
WładysławIV Władysława IV. Krola polskiego, W. Xiążęcia Lit. Etc. Listy i inne pisma urzędowe, które do znakomitych w kraju męzów, z kanceljaryi król. wychodziły, w których tak sprawy państwa publiczne j Grabowski, Ambroży Kraków 1845
WładysławLysty Listy Władysława IV. Do Krzysztofa Radziwiła Hetmana polnego W.X. Litewskiego pisane 1612-1632 roku. Muchlinski, Antoni Kraków 1867
Wypisy Wypisy żródłowe do historii polskiej sztuki wojennej. Z. 5: Polska sztuka wojenna w latach 1563-1647 Spieralski, Zdzisław Warszawa 1961
ZapiskiBalyka Zapiski kievskago mesščanina Bozka Balyki o moskovskom osade 1612 goda (iz letopisnago sbornika Il'i Koščakovskago) A, V. Kiev 1882
ZbaraskiListy Listy księcia Jerzego Zbaraskiego kasztelana Krakowskiego z lat 1621-1631 Sokołowski, August Kraków 1880
ZbiórPamiętników Zbiór pamiętników do dziejów Polskich, T.1-4 Broel-Plater, Wł. St. Hr. De Warszawa 1858-1859
ZDP Zrzodła do dziejów polskich Grabowski, Michał / Przezdziecki, Alexander Wilno 1843-1844