Quellenverzeichnis

Abk. Titel Autor/Hrsg. Erscheinungsort Jahr
AGZ Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tak zwanego Bernadyńskiego we Lwowie Lwów 1868-1935
C.K. Me Kumke, Carsten
Chrapowicki Diariusz. Częśc pierwzsa: Lata 1656-1664 Wasilewski, Tadeusz Warszawa 1978
Collectanea Collectanea z dziejopisów tureckich rzeczy do Hitoryi polskiej służących, T. 1-2 Sękowski, I. I. S. Warszawa 1824-1825
Costin Grausame Zeiten in der Moldau. Die Moldauische Chronik des Miron Costin 1593-1661 Armbruster, Adolf Graz, Wien, Köln 1980
Dąbrowski Pochodzenie społeczne i drogi kariery wyższej starszyzny kozackiej w latach 1648-1657 Dąbrowski, Janusz 1993
Gajecky/Baran The Cossacks in the Thirty Years War. Vol. 1-2 Gajecky, George / Baran, Alexander Rome 1964-1983
GG The Cossack Administration of the Hetmanate, Vol.1-2 Gajecky. George Cambridge/Mass. 1978
GrabowskiSpominki Ojczyste spominki w pismach do dziejów dawnej Polski. Dyaryusze, Relacye, Pamiätniki i t.p. służac mogące do bojaśnenia dziejów krajowych tudzież Listy historyczne do panowania królów Jana Ka Grabowski, Ambroży Kraków 1845
GrabowskiStarożytności Starożytności historyczne polskie, czyli pisma i pamiętników do dziejów dawnej Polsk, Listy królów i znakomiych mężów, przypowieści, przysłowia i t.p., T.1-2 Grabowski, Ambroży Kraków 1840